Povijest

HomePovijest

Akt o osnivanju Knjižnice i čitaonice Novigrad donijelo je Općinsko vijeće općine Novigrad na svojoj sjednici održanoj 19. listopada 2006. godine.

Knjižnica i čitaonica Novigrad otvorena je 29. lipnja 2007. godine povodom obilježavanja dvjestote obljetnice od osnivanja prve hrvatske čitaonice Družbe od štenja (1807-2007). U nazočnosti brojnih uglednika Knjižnicu je otvorila pomoćnica ministra kulture, gospođa mr. sc. Branka Šulc.
Knjižnica je smještena na prvom katu jednokatnice u samom središtu mjesta. Invalidima i starijim osobama omogućen je pristup.

Knjižnica i čitaonica Novigrad baštini dugu tradiciju čitalačkih društava i knjižnica koje su u Novigradu prethodile njenom osnivanju. Prikupljanje knjižnog blaga u Novigradu seže u 17.st. kad se  formira prva poznata privatna biblioteka ugledne novigradske obitelji Vlatković – Kontin.

U 19. stoljeću u Novigradu je osnovano prvo čitalačko-kulturno društvo „Hrvacki Velebit“ koji prerasta u Društvo  „Hrvatska čitaonica“ u čijim pravilima stoji da „Društvo potiče svoju svrhu čitanjem korisnih knjiga i raznih dnevnika; predavanjima i rasprava o prosvjeti, društvenim zabavama“.

Godine 1907. osnovano je društvo “Hrvatski sokol Novigrad” koje je u svojem sastavu imalo i Sokolsku knjižnicu čiji je fond 1908. godine brojao 90 knjiga. Spomenuto društvo 1923. godine mijenja ime u “Sokolsko društvo Novigrad” i djeluje do 1938.godine. Sokolska knjižnica otvorena je 1935. godine, a prvi knjižničar bio je Nikola Milanković. Društvo je prvi put omogućilo čitanje u svojem prostoru, danas prostoru Knjižnice i čitaonice Novigrad.

Hrvatska narodna čitaonica „Stjepan Radić“ u Novigradu osnovana je 11.09.1938. godine.  Članovima je na raspolaganje stavljala uz knjižnu građu, dnevne i tjedne listove i revije za žene. Djelovala je do počeka Drugog svjetskog rata.

Poslije Drugog svjetskog rata, krajem 40-ih godina 20. stoljeća u sklopu Kulturno-prosvjetnog društva „Boris Anzulović“ osnovana je Čitaonica i knjižnica koja je djelovala do kraja 60-ih godina istog stoljeća. Čitaonica je bila smještena u prizemlju kuće Tomljanović. Godine 1958. Knjižnica je imala fond od 700 knjiga, a svojim korisnicima na raspolaganje je stavljala dnevni i tjedni tisak.

Spomenuta čitalačko-kulturna društva i knjižnice zaslužni su za promicanje kulturnog i građanskog života u Novigradu.

Zgrada u kojoj je smještena Knjižnica nalazi se u samom središtu Novigrada. Podignuta je 1928. godine kao „Sokolski dom“ po projektu Grge Oštrića. Financirana je sredstvima iz zaklade za gradnju Sokolskog doma koju su svojim novčanim donacijama pomagali i novigradski iseljenici iz Amerike (Saint Louisa).

Sokolana je nakon Drugog svjetskog rata pretvorena u Dom kulture, živo kulturno i zabavno okupljalište Novigrađana. U zgradi je 1951. godine bilo smješteno  kino „Dalmacija“ do  početka 60-ih godina kada je otvoren pogon konfekcijske odjeće „Kondal“  Novigrad čime je prestao rad kina. „Kondal“ radi do 1990. godine.

Tijekom Domovinskog rata zgrada je spaljena, a obnovljena je 2001. godine.

Knjižnica i čitaonica Novigrad nastavlja  dugu i bogatu povijest čitaonica 19. i prve polovice 20. stoljeća koje su zaslužne za promicanje raznolikog kulturno života u Novigradu. Njenim otvorenjem oživljena je tradicija, a zgrada u kojoj je Knjižnica smještena vraćena je svojoj prvotnoj namjeni – promicanju kulturnog života u Novigradu.

Scroll to top
Skip to content